Your search returned 3723 results.

Оюутан залуусын ээнэгшихүйн хэв шинж болон амжилтад хүрэх сэдлийн хамаарлыг судлах нь : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Liguixiang ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор Ц. Баярмаа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), профессор О. Мягмар

by Liguixiang [Зохиогч] | Баярмаа, Ц [Удирдагч] | Мягмар, О [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйд дүн шинжилгээ хийсэн судалгааны үр дүн : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Enkeqiqige ; Удирдсан: М. Хишиг-Ундрах ; Шүүмжлэгч: Тэгшжаргал

by Enkeqiqige [Зохиогч] | Хишиг-Ундрах, М [Удирдсан] | Тэгшжаргал [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн: СӨББ-ын хэрэгжилт, үр дүн : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Батбаярын Бүжинлхам ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Р. Намжилдагва

by Бүжинлхам, Батбаярын [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Аутизмтай хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулахад удирдлагын үүрэг, оролцоо, нөлөөлөл: ХУД-ын төрийн болон төрийн бус СӨББ-ын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Энхмандахын Түвшинзул ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Туяа

by Түвшинзул, Энхмандахын [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдсан багш] | Туяа, А [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ЕБС-ийн удирдах ажилтны манлайлах ур чадварыг харьцуулан судалсан нь: Төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн жишээгээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Номингэрэлийн Номин ; Удирдагч багш: (Ph.D) А. Туяа ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд профессор Р. Намжилдагва

by Номин, Нарангэрэлийн [Зохиогч] | Туяа, А [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өсвөр насны хүүхдүүдийн гэмтлийн дараах стрессийн эмгэгийн шалтгаан, үр дагаврыг судалсан нь : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Badamadali ; Удирдсан багш: дэд профессор Ц. Баярмаа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D) Э. Октябрьжаргал

by Badamadali [Зохиогч] | Баярмаа, Ц [Удирдсан багш] | Октябрьжаргал, Э [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Салсан гэр бүлийн 16-18 насны хүүхдийн түгшүүрийг судалсан нь : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Amin ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор М. Хишиг-Ундрах ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Г. Галсанжамц

by Amin [Зохиогч] | Хишиг-Ундрах, М [Удирдагч багш] | Галсанжамц, Г [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Зургаан настай хүүхдийн айдсыг судалсан нь: Хөх хотын "Хүүхдийн халамжийн хүрээлэн"-ийн хүүхдүүдийн жишээн дээр : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Bao Jinhua ; Удирдагч багш: (Ph.D), дэд профессор Ц. Баярмаа ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), профессор Д. Эрдэнэчулуун

by Bao Jinhua [Зохиогч] | Баярмаа, Ц [Удирдагч багш] | Эрдэнэчулуун, Д [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өсвөр насны хүүхдийн өөрийн үнэлгээг эцэг эхийн хүмүүжүүлэх хэв маягтай холбон судалсан нь: 7-9-р ангийн сурагчдын жишээн дээр : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Hansude ; Удирдагч: доктор (Ph.D), профессор Д. Эрдэнэчулуун ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Г. Галсанжамц

by Hansude [Зохиогч] | Эрдэнэчулуун, Д [Удирдагч] | Галсанжамц, Г [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Коллежийн багш нарын ажлын стресс түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа: ӨМӨЗО-ны Бортохойн дээд сургуулийн багш нарын жишээн дээр : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Tsetsengoo ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор (Ph.D), профессор Д. Эрдэнэчулуун ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Б. Энхмаа

by Tsetsengoo [Зохиогч] | Эрдэнэчулуун, Д [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Энхмаа, Б [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha