Your search returned 3723 results.

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа: Төрийн албан хаагчийн жишээн дээр : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Saihangerile ; Удирдcан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Ц. Баярмаа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D) О. Тунгалаг

by Saihangerile [Зохиогч] | Баярмаа, Ц [Удирдcан багш] | Тунгалаг, О [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Оюутнуудын хойшлуулах зан үйлийн шалтгааныг судалсан судалгаа: МУБИС болон Хөх хотын Үндэстний дээд сургуулийн оюутнуудын жишээн дээр : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wuyungaowa ; Удирдагч багш: (Ph.D) О. Тунгалаг ; Шүүмжлэгч багш: дэд проф. Ц. Баярмаа

by Wuyungaowa [Зохиогч] | Тунгалаг, О [Удирдагч багш] | Баярмаа, Ц [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сурагчдын танин мэдэх чадварыг хөгжүүлэх замаар тэдний уншиж ойлгох чадварыг сайжруулах нь: Чифэн бага сургуулийн 2,4,6-р ангийн сурагчдын жишээн дээр : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Aruhan ; Удирдагч: (Ph.D), проф. Б. Туяа ; Шүүмжлэгч: (Ph.D), дэд проф. М. Хишиг-Ундрах

by Aruhan [Зохиогч] | Туяа, Б [Удирдагч] | Хишиг-Ундрах, М [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өвөр Монголын өөртөө засах орны ордос монголчуудын таван хошуу малын тухай ерөөл магтаал : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Tageta = Тагтаа ; Удирдсан: доктор (Ph.D) профессор С. Энхбаяр ; Шүүмжлэгч: доктор О. Отгонбаатар

by Tageta = Тагтаа [Зохиогч] | Энхбаяр, С [Удирдсан] | Отгонбаатар, О [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Утга Зохиолын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Утга зохиол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

''Алт, Мөнгө'' гэх үг бүхий нийлмэл нэгжийн утга, хэрэглээ : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Баатардоржийн Бямбатогтох ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D) Р. Сарангэрэл ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Sc.D), профессор Ц. Өнөрбаян

by Бямбатогтох, Баатардоржийн [Зохиогч] | Сарангэрэл, Р [Удирдсан багш] | Өнөрбаян, Ц [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх арга: ӨМӨЗО-ы бага боловсролын 4-5 дугаар ангийн сурагчдын жишээн дээр : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Chaolumenqiqige ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), дэд профессор Ш. Баттөгс

by Chaolumenqiqige [Зохиогч] | Эрдэнэсан Д [Удирдагч] | Баттөгс, Ш [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

The Place of Teacher and Student Management Research in School Management: The examle of Beijing №15 Middle School : Master's thesis / Zhai Yongping ; Supervisor instructor: (Sc.D) Ch. Batkhuyag ; Reviewer: (Ph.D) Chu. Baigalmaa

by Zhai Yongping [Зохиогч] | Batkhuyag, Ch [Supervisor instructor] | Baigalmaa, Chu [Reviewer] | Mongolian State University of Education [Authorized corporate].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: English Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Master's thesis Mongolian State University of Education 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ӨМӨЗО-ы Хөлөнбуйр аймгийн шинэ барга баруун хошууны газар ашиглалтын төлөв байдал : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Temuqile Chaola ; Удирдсан багш: дэд проф. Ц. Бат-Эрдэнэ ; Шүүмжлэгч багш: маг. А. Амгалан

by Temuqile Chaola [Зохиогч] | Бат-Эрдэнэ, Ц [Удирдсан багш] | Амгалан, А [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Газарзүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Газарзүйн шинжлэх ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Хорчин аман аялгууны үгийн сан, соёлын харьцуулсан судалгаа: Халх ба Хорчин монгол гэрт холбогдох оньсогын жишээн дээр : Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Xiujuan ; Удирдагч багш: Ч. Бямбацэцэг (Ph.D) ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд проф. Д. Эрдэнэсан

by Xiujuan [Зохиогч] | Бямбацэцэг, Ч [Удирдагч багш] | Эрдэнэсан, Д [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Баримт бичгийн найруулга дахь үгийн сангийн хэрэглээ: Эрүүл мэндийн салбарын баримт бичгийн жишээгээр : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Хүрэлбаатарын Баяржаргал ; Удирдагч багш: (Ph.D), ахлах багш Р. Бигэрмаа ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд проф. Д. Ганболд

by Баяржаргал, Хүрэлбаатарын [Зохиогч] | Бигэрмаа, Р [Удирдагч багш] | Ганболд, Д [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha