Your search returned 3723 results.

Жирэм аймгийн найман хошууны хорчин аман аялгууны хэлний судалгаа: Үгийн сангийн өөрчлөлт хувирал : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Lian Xiu Lan ; Удирдагч: (Ph.D), дэд проф. Г. Цэцэгдарь ; Шүүмжлэгч: (Ph.D), ахлах багш П. Эрдэнэтуяа

by Lian Xiu Lan [Зохиогч] | Цэцэгдарь, Г [Удирдагч] | Эрдэнэтуяа, П [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Ордосын отог хошууны аман аялгууны зарим өвөрмөц үгийн соёлын судалгаа : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Харгуй ; Удирдагч багш: (Ph.D), дэд профессор Д. Ганболд ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд профессор Г. Цэцэгдарь

by Харгуй [Зохиогч] | Ганболд, Д [Удирдагч багш] | Цэцэгдарь, Г [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

''Хип Хоп" дууны шүлгийн өгүүлбэрийн бүтэц, хэл найруулгын онцлог : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Цэрэннадмидын Цэцэгсүрэн ; Удирдагч багш: (Ph.D), ахлах багш Л. Цэрэнчимэд ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), профессор А. Цог-Очир

by Цэцэгсүрэн, Цэрэннадмидын [Зохиогч] | Цэрэнчимэд, Л [Удирдагч багш] | Цог-Очир, А [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

"Мон-О-Нуголдай" сурвалж дахь үйл үгийн төгсгөх нөхцөлийн судалгаа : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Борхүүгийн Болортуул ; Удирдагч: (Ph.D), ахлах багш П. Эрдэнэтуяа ; Шүүмжлэгч: (Ph.D), дэд профессор Ү. Ариунболд

by Болортуул, Борхүүгийн [Зохиогч] | Эрдэнэтуяа, П [Удирдагч] | Ариунболд, Ү [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Хэлний Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн ур чадварын судалгаа: БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн дунд сургууль болон Монгол улсын ЕБС-ийн жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Bao Xiuhua ; Удирдагч багш: Я. Шийлэгмаа (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: А. Туяа (Ph.D)

by Bao Xiuhua [Зохиогч] | Шийлэгмаа, Я [Удирдагч багш] | Туяа, А [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Судлал Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн математикийн хичээлд тоглоомын сэдлийг нэмэгдүүлэх арга зүйн талаарх багш нарын үзэл хандлага, түүний хэрэглээ: ӨМӨЗО-ны Хөх хотын бага сургуулийн математикийн хичээлийн жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Gaoyina ; Удирдсан багш: Д. Мөнхжаргал (Ph.D) ; Шүүмжлэгч багш: А. Туяа (Ph.D)

by Gaoyina [Зохиогч] | Мөнхжаргал, Д [Удирдсан багш] | Туяа, А [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Олон хэлний боловсрол олгох сургалтын бодлогын хэрэгжилт, туршалаг сургамж: Алшаа аймгийн монгол үндэстний бага сургуулийн жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Anaer ; Удирдагч багш: А. Туяа (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: дэд проф. (Ph.D) Р. Намжилдагва

by Anaer [Зохиогч] | Туяа, А [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Судлал Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Зайн сургалтын системд суурилсан суралцахуйн менежментийг хэрэгжүүлэх нь: Class Optimisation Master Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Sarina ; Удирдагч багш: А. Туяа (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: Б. Төртогтох

by Sarina [Зохиогч] | Туяа, А [Удирдагч багш] | Төртогтох, Б [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Судлал Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ӨМӨЗОН-ы үндэстэн ястнуудын гал тахих зан үйлийн харьцуулсан судалгаа : Утга зохиолын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wuyahan = Уяхан ; Удирдагч багш: хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D) Р. Бигэрмаа ; Шүүмжлэгч багш: хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D) О. Отгонбаатар

by Wuyahan = Уяхан [Зохиогч] | Бигэрмаа, Р [Удирдагч багш] | Отгонбаатар, О [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Утга Зохиолын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Утга зохиол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ӨМӨЗО-ын нэрт зохиолч У.Буян-Өлзийн намтар, уран бүтээлийн онцлог: Үргэлжилсэн үгийн зохиолын жишээгээр : Утга зохиолын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Buhebateer = Бөхбаатар ; Удирдагч багш: хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D) Р. Бигэрмаа ; Шүүмжлэгч багш: хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D) П. Яндий

by Buhebateer = Бөхбаатар [Зохиогч] | Бигэрмаа, Р [Удирдагч багш] | Яндий, П [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Утга Зохиолын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Утга зохиол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha