Your search returned 3723 results.

Орон нутгийн боловсролын удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа: Өмнөговь аймгийн БСУГ-ын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Г. Бат-Эрдэнэ ; Удирдагч багш: Г. Өлзийсайхан (Ph.D)

by Бат-Эрдэнэ, Г [Зохиогч] | Өлзийсайхан, Г [Удирдагч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2020Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль 2020 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

БНХАУ-ын Өвөр Монголын шилийн хотын дунд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн физикийн сургалтад "Blue Ink Cloud Class" платформыг хэрэглэсэн туршилтын үр дүн : Физикийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Bao Narishun ; Удирдагч: доктор, дэд профессор О. Алтангоо ; Шүүмжлэгч: доктор Ш. Жаргалсүрэн

by Narishun, Bao [Зохиогч] | Алтангоо, О [Удирдагч] | Жаргалсүрэн, Ш [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Физикийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

БНХАУ-ын Өвөр Монголын Тунляо хотын монгол дунд сургуулийн сурагчдын физикийн туршилтын ажиглах чадварын судалгаа : Физикийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Bao Yinduleng ; Удирдагч: доктор, дэд профессор О. Алтангоо ; Шүүмжлэгч: доктор Б. Гантуяа

by Yinduleng, Bao [Зохиогч] | Алтангоо, О [Удирдагч] | Гантуяа, Б [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Физикийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Онлайн хичээлийг үнэлэх цахим хэрэгсэл, хөгжүүлэлт, үр дүн : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Нацагдоржийн Оюунсүрэн ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд проф. Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Sc.D), дэд проф. Р. Мижиддорж, магистр Б. Бадамсүрэн

by Оюунсүрэн, Нацагдоржийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч багш] | Мижиддорж, Р [Шүүмжлэгч багш] | Бадамсүрэн, Б [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Мэдээллийн технологи Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Даалгаврын шинжилгээний EVO 1.0 программын хөгжүүлэлт, үр дүн : Мэдээллийн технологийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Өлзийтөмөрийн Мянганбаяр ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд проф. Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Д. Оюунчимэг, магистр Ц. Баттогтох

by Мянганбаяр, Өлзийтөмөрийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч] | Оюунчимэг, Д [Шүүмжлэгч] | Баттогтох, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Мэдээллийн технологи Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ӨМӨЗО-ы төмөр замын тээврийн газарзүйн хөгжлийн судалгаа : Газарзүйн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wurihan ; Удирдсан: дэд проф. Ц. Бат-Эрдэнэ, доктор (Ph.D) П. Энхжаргал ; Шүүмжлэгч: маг. А. Амгалан

by Wurihan [Зохиогч] | Бат-Эрдэнэ, Ц [Удирдсан] | Энхжаргал, П [Удирдсан] | Амгалан, А [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Газарзүйн шинжлэх ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийг "Сайн зан чанар" хөтөлбөрөөр дэмжих боломж : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Алтанцоожийн Алтангэрэл ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор Б. Булган ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: дэд проф., доктор Н. Цогзолмаа

by Алтангэрэл, Алтанцоожийн [Зохиогч] | Булган, Б [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Цогзолмаа, Н [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Үндэсний бичгээр хичээнгүй бичүүлж сургах арга зүйн нэгэн хувилбар: Суурь боловсролын VI-VII ангийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Энхжаргалын Энхзолбоо ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор Т. Энхтуяа ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: доктор Б. Булган

by Энхзолбоо, Энхжаргалын [Зохиогч] | Энхтуяа, Т [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Булган, Б [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг багасгах боломж: Бага боловсролын III ангийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Цэдэндамбын Болорцэцэг ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: дэд проф., доктор Н. Цогзолмаа ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: доктор Г. Бямбатогтох

by Болорцэцэг, Цэдэндамбын [Зохиогч] | Цогзолмаа, Н [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Бямбатогтох, Г [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Дунд сургуулийн ахлах ангид интеграл сэдвийг заах арга зүй : Математикийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Самбуугийн Бальдармаа ; Удирдсан багш: Д. Батнасан (Ph.D)

by Бальдармаа, Самбуугийн [Зохиогч] | Батнасан, Д [Удирдсан багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Математикийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha