Your search returned 3723 results.

Өвөр монголын багш нарын цахим сургалтад хандах хандлагын судалгаа: Өвөрмонголын их сургуулийн багш нарын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Yongmei ; Удирдагч: доктор, дэд профессор Д. Наранчимэг ; Шүүмжлэгч: Ц. Оюунгэрэл

by Yongmei [Зохиогч] | Наранчимэг, Д [Удирдагч] | Оюунгэрэл, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

"Fun dubbing" аппликэйшн ашиглан англиар ярих чадварыг хөгжүүлэх нь : Гадаад хэлний боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wuyutana ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Н. Мөнхбаяр ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Д. Лхамхүү

by Wuyutana [Зохиогч] | Мөнхбаяр, Н [Удирдагч] | Лхамхүү, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Language: English Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Гадаад хэлний боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ: 5-р ангийн суралцагчдын математикийн хичээлийн жишээн дээр : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wiruhan ; Удирдагч багш: Н. Мөнхцэцэг (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: дэд проф., (PH.D) Чү. Байгалмаа

by Wiruhan [Зохиогч] | Мөнхцэцэг, Н [Удирдагч багш] | Байгалмаа, Чү [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн математикийн сурах бичгийн харьцуулсан судалгаа: Монгол Улс болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны бага ангийн сурах бичгийн жишээн дээр : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Eerden ; Удирдагч багш: Н. Мөнхцэцэг (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: дэд проф., (PH.D) Р. Намжилдагва

by Eerden [Зохиогч] | Мөнхцэцэг, Н [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Англи, монгол тэмдэг нэрийн онцлог, тэдгээрийг зар сурталчилгаанд хэрэглэх нь : Хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Сэлэнгийн Сарангоо ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор О. Шинэбаяр

by Сарангоо, Сэлэнгийн [Зохиогч] | Шинэбаяр, О [Удирдагч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] Dissertation note: Хэл шинжлэл Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

6-7 настай суралцагчдын оюун ухааны хөгжлийг Д. Векслерийн арга зүйгээр судалсан нь : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Чингисхүүгийн Анударь ; Удирдагч багш: (Ph.D), дэд проф. М. Хишиг-Ундрах ; Албан ёсны шүүмжлэгч: (Ph.D), проф. Б. Туяа

by Анударь, Чингисхүүгийн [Зохиогч] | Хишиг-Ундрах, М [Удирдагч багш] | Туяа, Б [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Дөрвөн настай хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх чадварын судалгааны үр дүн: Монтессорийн цэцэрлэгийн дөрвөн настай хүүхдийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Сумъяагийн Мөнхтуяа ; Удирдагч: дэд профессор, (Ph.D) Т. Гэрэлтуяа ; Шүүмжлэгч: дэд профессор, (Ph.D) Д. Туяа

by Мөнхтуяа, Сумъяагийн [Зохиогч] | Гэрэлтуяа, Т [Удирдагч] | Туяа, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нийгэмшихүйн хөгжилд эцэг эхийн хүмүүжүүлэх арга барил нөлөөлөх нь : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Буянтодрох Оюундарь ; Удирдагч багш: (Ph.D), дэд профессор Ц. Баярмаа ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд профессор С. Оюунгэрэл

by Оюундарь, Буянтодрохын [Зохиогч] | Баярмаа, Ц [Удирдагч багш] | Оюунгэрэл, С [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага насны хүүхдийн хүртэх хэлний үгийн нөөцийг судлах нь : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Мөнгөнхуaр = Menggenhuaer ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D) Б. Төртогтох ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D) Л. Алтансувд

by Мөнгөнхуар = Menggenhuaer [Зохиогч] | Төртогтох, Б [Удирдагч багш] | Алтансувд, Л [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Таван настай хүүхдийн "Андай" бүжгийн хөдөлгөөний чадварын судалгаа : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Кан Нандин ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор (Ph.D) Г. Заяабат ; Эрдэм шинжилгээний ажлын албан ёсны шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Л. Туяа

by Нандин, Кан [Зохиогч] | Заяабат, Г [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Туяа, Л [Эрдэм шинжилгээний ажлын албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сургуулийн өмнөх боловсролын аргазүй Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha