Your search returned 3723 results.

Нийгмийн ухааны хичээлээр суралцагчдыг үнэлэх үнэлгээг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / М. Цэрэнханд ; Удирдсан багш: доктор М. Саранцэцэг ; Шүүмжлэгч багш: доктор, профессор Р. Дарьхүү

by Цэрэнханд, М [Зохиогч] | Саранцэцэг, М [Удирдсан багш] | Дарьхүү, Р [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгмийн Ухааны Сургууль (Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Оюутны ганцаардал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Норовдондогийн Тунгалагтамир ; Удирдагч: доктор (Ph.D), профессор Д. Эрдэнэчулуун ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), дэд профессор Д. Дэлгэрмаа

by Тунгалагтамир, Норовдондогийн [Зохиогч] | Эрдэнэчулуун, Д [Удирдагч] | Дэлгэрмаа, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өсвөр насныхны түрэмгий зан үйлийг засаж залруулах хөтөлбөрийг хэрэглэж туршсан үр дүн : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Очирхуягийн Сугараа ; Удирдагч: доктор (Ph.D), профессор Б. Туяа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), профессор О. Мягмар

by Сугараа, Очирхуягийн [Зохиогч] | Туяа, Б [Удирдагч] | Мягмар, О [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Боловсролын эрх зүйн баримт бичиг, сургалтын хөтөлбөрт багш мэргэжилтний мэдлэг, чадвар, хандлага туссанд хийсэн дүн шинжилгээ : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Мижидийн Пунсалмаа ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: Л. Ариунжаргал (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: проф. Ш. Ичинхорлоо

by Пунсалмаа, Мижидийн [Зохиогч] | Ариунжаргал, Л [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Ичинхорлоо, Ш [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өсвөр насны хүүхдийн бэрхшээлийг даван туулах чадвар ба хүүхдийн өөрийн төсөөллийн хамаарал: 13 насны хүүхдийн жишээн дээр : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Нямдоржийн Энхмаа ; Удирдагч багш: проф., док. (Ph.D) О. Мягмар ; Шүүмжлэгч багш: док. (Ph.D) Ц. Баярмаа

by Энхмаа, Нямдоржийн [Зохиогч] | Мягмар, О [Удирдагч багш] | Баярмаа, Ц [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч эмэгтэйчүүдийн эгогийн хамгааллын механизмыг судалсан судалгаа: 26-64 насны эмэгтэйчүүдийн жишээн дээр : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Лхамсүрэнгийн Цэцэглэн ; Удирдагч багш: проф., док. (Ph.D) О. Мягмар ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D) Э. Октябрьжаргал

by Цэцэглэн, Лхамсүрэнгийн [Зохиогч] | Мягмар, О [Удирдагч багш] | Октябрьжаргал, Э [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ЕБС-ийн VII ангийн сурагчдын асуудал шийдвэрлэх чадварыг судалсан нь : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Мандахзулын Жаргал ; Удирдагч багш: профессор Ш. Ичинхорлоо ; Шүүмжлэгч: (Ph.D), дэд проф. Г. Баярмаа

by Жаргал, Мандахзулын [Зохиогч] | Ичинхорлоо, Ш [Удирдагч багш] | Баярмаа, Г [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүүхдийн зан үйлд хийсэн функциональ анализ дээр суурилсан аба аргачлалын нөлөөллийн судалгаа : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Галбаатар Хулан ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D) профессор О. Мягмар ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D) Б. Энхмаа

by Хулан, Галбаатарын [Зохиогч] | Мягмар, О [Удирдагч багш] | Энхмаа, Б [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэтгэл Судлал Арга Зүйн Тэнхим (Боловсрол Судлалын Сургууль) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Үнэлгээний шалгуурын хэрэгжилтийн шинжилгээ: IV ангийн Хүн байгаль хичээлийн "Гэрлийн шинж чанар" нэгж хичээлийн жишээн дээр : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Төмөрбаатарын Сайнбилэг ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D) Г. Баярмаа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Н. Мөнхцэцэг

by Сайнбилэг, Төмөрбаатарын [Зохиогч] | Баярмаа, Г [Удирдагч багш] | Мөнхцэцэг, Н [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Болвсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын сэтгэл зүйд удирдлагын арга барил хэрхэн нөлөөлдгийг судалсан нь : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Гончигдорж Наранцэцэг ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Ц. Оюунгэрэл ; Шүүмжлэгч: дэд профессор, (Ph.D) Д. Наранчимэг

by Наранцэцэг, Гончигдорж [Зохиогч] | Оюунгэрэл, Ц [Удирдагч] | Наранчимэг, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha