Your search returned 3202 results.

Хорчин ардын дууны өв уламжлал хүмүүжлийн нөлөөг судалсан нь : Дуу хөгжмийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Lan Lan ; Судалгааны ажлын удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Оюунтунгалаг ; Албан ёсны шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) А. Гантуул

by Lan Lan [Зохиогч] | Оюунтунгалаг, А [Судалгааны ажлын удирдагч] | Гантуул, А [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Дуу хөгжмийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн багш мэргэжлээр суралцагчдад ардын дуу зааж сурган, тэдний үнэлэмжийг дээшлүүлэх арга зам: БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Тунляо ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ду хөгжмийн сургалтын жишээн дээр : Дуу хөгжмийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Amuguleng ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Оюунтунгалаг ; Шүүмжлэгч багш: доктор Т. Энхтуяа

by Amuguleng [Зохиогч] | Оюунтунгалаг, А [Удирдсан багш] | Энхтуяа, Т [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Дуу хөгжмийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Өвөр Монголын үндэстний цэцэрлэгийн багшийн тусгай мэргэжлийн дээд сургуулийн дуулаач бэлтгэх сургалтын арга зүйн судалгаа : Дуу хөгжмийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Alatengbagena ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Оюунтунгалаг ; Шүүмжлэгч багш: доктор Т. Энхтуяа

by Alatengbagena [Зохиогч] | Оюунтунгалаг, А [Удирдсан багш] | Энхтуяа, Т [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Дуу хөгжмийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд: Сайн дурын үйл ажиллагааны нөлөөллийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Xiruna ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Н. Цогзолмаа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Ц. Тамир

by Xiruna [Зохиогч] | Цогзолмаа, Н [Удирдсан багш] | Тамир, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Нийгмийн ажил Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Морин хуур хөгжмийн домгийн харьцуулсан судалгаа: Монгол улс болон ӨМӨЗО-ны харьцуулсан судалгаа : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Талаа = Tala ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Т. Мөнхнаран ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), профессор Р. Чүлтэмсүрэн

by Талаа = Tala [Зохиогч] | Мөнхнаран, Т [Удирдагч] | Чүлтэмсүрэн, Р [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Утга зохиол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Улаанхад дээд сургуулийн насан туршийн боловсролын сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалтыг судалсан нь: Улаанхад дээд сургаалийн жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Tula ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Д. Амартүвшин ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Г. Өлзийсайхан

by Tula [Зохиогч] | Амартүвшин, Д [Удирдагч] | Өлзийсайхан, Г [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Эмч, Эмнэлгийн ажилчдын стрессийг бууруулах хөтөлбөрт туршсан судалгаа : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Будсүрэнгийн Энхмаа ; Удирдагч: доктор (Ph.D), профессор Д. Эрдэнэчулуун ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), дэд профессор Д. Дэлгэрмаа

by Энхмаа, Будсүрэнгийн [Зохиогч] | Эрдэнэчулуун, Д [Удирдагч] | Дэлгэрмаа, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл Судлал, Арга Зүйн Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сурагчдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ЕБС-ийн бодлого хэрэгжилт, үр дүн : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Доржтовуугийн Оюунтунгалаг ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Б. Сүхболд

by Оюунтунгалаг, Доржтовуугийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч] | Сүхболд, Б [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсролын Судлалын Сургууль (Боловсролын Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Distributor: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Оюутны аз жаргалын мэдрэмжийг судалсан нь: Өвөр Монголын их сургуулийн оюутнуудын жишээн дээр : Сэтгэл судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Yilina ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор М. Хишиг-Ундрах ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), профессор Б. Туяа

by Yilina [Зохиогч] | Хишиг-Ундрах, М [Удирдагч багш] | Туяа, Б [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлалын ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өсвөр насны хүүхдийн харилцааны ёс зүйн онцлогийг судалсан нь: Өвөр Монголын шилэн гол аймгийн өсвөр насны жишээн дээр : Сэтгэл судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Sanaga ; Удирдагч: (Ph.D) Э. Октябрьжаргал ; Шүүмжлэгч: дэд проф. Д. Дэлгэрмаа

by Sanaga [Зохиогч] | Октябрьжаргал, Э [Удирдагч] | Дэлгэрмаа, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Сэтгэл судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha