Your search returned 250 results.

Бага ангийн багш мэргэжлээр суралцагчдад ардын дуу зааж сурган, тэдний үнэлэмжийг дээшлүүлэх арга зам: БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Тунляо ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ду хөгжмийн сургалтын жишээн дээр : Дуу хөгжмийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Amuguleng ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Оюунтунгалаг ; Шүүмжлэгч багш: доктор Т. Энхтуяа

by Amuguleng [Зохиогч] | Оюунтунгалаг, А [Удирдсан багш] | Энхтуяа, Т [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Дуу хөгжмийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Өвөр Монголын үндэстний цэцэрлэгийн багшийн тусгай мэргэжлийн дээд сургуулийн дуулаач бэлтгэх сургалтын арга зүйн судалгаа : Дуу хөгжмийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Alatengbagena ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Оюунтунгалаг ; Шүүмжлэгч багш: доктор Т. Энхтуяа

by Alatengbagena [Зохиогч] | Оюунтунгалаг, А [Удирдсан багш] | Энхтуяа, Т [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Дуу хөгжмийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Улаанхад дээд сургуулийн насан туршийн боловсролын сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалтыг судалсан нь: Улаанхад дээд сургаалийн жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Tula ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Д. Амартүвшин ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Г. Өлзийсайхан

by Tula [Зохиогч] | Амартүвшин, Д [Удирдагч] | Өлзийсайхан, Г [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сурагчдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ЕБС-ийн бодлого хэрэгжилт, үр дүн : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Доржтовуугийн Оюунтунгалаг ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Б. Сүхболд

by Оюунтунгалаг, Доржтовуугийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч] | Сүхболд, Б [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсролын Судлалын Сургууль (Боловсролын Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Distributor: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн: СӨББ-ын хэрэгжилт, үр дүн : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Батбаярын Бүжинлхам ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Р. Намжилдагва

by Бүжинлхам, Батбаярын [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Аутизмтай хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулахад удирдлагын үүрэг, оролцоо, нөлөөлөл: ХУД-ын төрийн болон төрийн бус СӨББ-ын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Энхмандахын Түвшинзул ; Удирдсан багш: доктор (Ph.D), дэд профессор Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Ph.D), дэд профессор А. Туяа

by Түвшинзул, Энхмандахын [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдсан багш] | Туяа, А [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ЕБС-ийн удирдах ажилтны манлайлах ур чадварыг харьцуулан судалсан нь: Төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн жишээгээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Номингэрэлийн Номин ; Удирдагч багш: (Ph.D) А. Туяа ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд профессор Р. Намжилдагва

by Номин, Нарангэрэлийн [Зохиогч] | Туяа, А [Удирдагч багш] | Намжилдагва, Р [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль (Боловсрол Удирдлагын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Хорчин аман аялгууны үгийн сан, соёлын харьцуулсан судалгаа: Халх ба Хорчин монгол гэрт холбогдох оньсогын жишээн дээр : Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Xiujuan ; Удирдагч багш: Ч. Бямбацэцэг (Ph.D) ; Шүүмжлэгч багш: (Ph.D), дэд проф. Д. Эрдэнэсан

by Xiujuan [Зохиогч] | Бямбацэцэг, Ч [Удирдагч багш] | Эрдэнэсан, Д [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Хими сургалтын явцад суралцагчдын танин мэдэхүйн түвшинг оношлох хэрэглүүрийн нэгэн хувилбар: Өвөр Монголын Шилийн гол Ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагчдын жишээн дээр : Химийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Xin Xin ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Б. Норовсүрэн ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D), профессор Ц. Сумъяа

by Xin Xin [Зохиогч] | Норовсүрэн, Б [Удирдагч] | Сумъяа, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Химийн тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Химийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Сургуулийн соёл болон багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хамаарлын шинжилгээний явц, үр дүнгийн судалгаа: Булган аймгийн сургуулиудын багш нарт заасан "Хүүхэдтэй харилцах эерэг аргууд" сургалтын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Хурцбаатарын Энхбилиг ; Удирдагч: доктор (Ph), дэд профессор Р. Намжилдагва ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph), дэд профессор Л. Мөнхтуяа

by Энхбилиг, Хурцбаатарын [Зохиогч] | Намжилдагва, Р [Удирдагч] | Мөнхтуяа, Л [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Утга Зохиолын Тэнхим) [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha