Your search returned 3659 results.

Онлайн хичээлийг үнэлэх цахим хэрэгсэл, хөгжүүлэлт, үр дүн : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Нацагдоржийн Оюунсүрэн ; Удирдагч багш: доктор (Ph.D), дэд проф. Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч багш: доктор (Sc.D), дэд проф. Р. Мижиддорж, магистр Б. Бадамсүрэн

by Оюунсүрэн, Нацагдоржийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч багш] | Мижиддорж, Р [Шүүмжлэгч багш] | Бадамсүрэн, Б [Шүүмжлэгч багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Мэдээллийн технологи Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Даалгаврын шинжилгээний EVO 1.0 программын хөгжүүлэлт, үр дүн : Мэдээллийн технологийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Өлзийтөмөрийн Мянганбаяр ; Удирдагч: доктор (Ph.D), дэд проф. Л. Мөнхтуяа ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Д. Оюунчимэг, магистр Ц. Баттогтох

by Мянганбаяр, Өлзийтөмөрийн [Зохиогч] | Мөнхтуяа, Л [Удирдагч] | Оюунчимэг, Д [Шүүмжлэгч] | Баттогтох, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Мэдээллийн технологи Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

ӨМӨЗО-ы төмөр замын тээврийн газарзүйн хөгжлийн судалгаа : Газарзүйн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wurihan ; Удирдсан: дэд проф. Ц. Бат-Эрдэнэ, доктор (Ph.D) П. Энхжаргал ; Шүүмжлэгч: маг. А. Амгалан

by Wurihan [Зохиогч] | Бат-Эрдэнэ, Ц [Удирдсан] | Энхжаргал, П [Удирдсан] | Амгалан, А [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Газарзүйн шинжлэх ухаан Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийг "Сайн зан чанар" хөтөлбөрөөр дэмжих боломж : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Алтанцоожийн Алтангэрэл ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор Б. Булган ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: дэд проф., доктор Н. Цогзолмаа

by Алтангэрэл, Алтанцоожийн [Зохиогч] | Булган, Б [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Цогзолмаа, Н [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Үндэсний бичгээр хичээнгүй бичүүлж сургах арга зүйн нэгэн хувилбар: Суурь боловсролын VI-VII ангийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Энхжаргалын Энхзолбоо ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: доктор Т. Энхтуяа ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: доктор Б. Булган

by Энхзолбоо, Энхжаргалын [Зохиогч] | Энхтуяа, Т [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Булган, Б [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Бага ангийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг багасгах боломж: Бага боловсролын III ангийн жишээн дээр : Магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Цэдэндамбын Болорцэцэг ; Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: дэд проф., доктор Н. Цогзолмаа ; Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч: доктор Г. Бямбатогтох

by Болорцэцэг, Цэдэндамбын [Зохиогч] | Цогзолмаа, Н [Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч] | Бямбатогтох, Г [Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Багшийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Багшийн Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Дунд сургуулийн ахлах ангид интеграл сэдвийг заах арга зүй : Математикийн боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Самбуугийн Бальдармаа ; Удирдсан багш: Д. Батнасан (Ph.D)

by Бальдармаа, Самбуугийн [Зохиогч] | Батнасан, Д [Удирдсан багш] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Математикийн боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Өвөр монголын багш нарын цахим сургалтад хандах хандлагын судалгаа: Өвөрмонголын их сургуулийн багш нарын жишээн дээр : Боловсролын удирдлагын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Yongmei ; Удирдагч: доктор, дэд профессор Д. Наранчимэг ; Шүүмжлэгч: Ц. Оюунгэрэл

by Yongmei [Зохиогч] | Наранчимэг, Д [Удирдагч] | Оюунгэрэл, Ц [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Боловсролын удирдлага Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

"Fun dubbing" аппликэйшн ашиглан англиар ярих чадварыг хөгжүүлэх нь : Гадаад хэлний боловсролын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wuyutana ; Удирдагч: доктор (Ph.D) Н. Мөнхбаяр ; Шүүмжлэгч: доктор (Ph.D) Д. Лхамхүү

by Wuyutana [Зохиогч] | Мөнхбаяр, Н [Удирдагч] | Лхамхүү, Д [Шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Language: English Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2022Dissertation note: Гадаад хэлний боловсрол Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2022 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

Суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ: 5-р ангийн суралцагчдын математикийн хичээлийн жишээн дээр : Боловсрол судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл / Wiruhan ; Удирдагч багш: Н. Мөнхцэцэг (Ph.D) ; Албан ёсны шүүмжлэгч: дэд проф., (PH.D) Чү. Байгалмаа

by Wiruhan [Зохиогч] | Мөнхцэцэг, Н [Удирдагч багш] | Байгалмаа, Чү [Албан ёсны шүүмжлэгч] | Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Боловсрол Судлалын Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Mongolian Original language: Mongolian Publisher: Улаанбаатар [Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] 2023Dissertation note: Боловсрол судлал Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Боловсрол Судлалын Сургууль (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль) 2023 Online access: Click here to access online Availability: Not available: Damaged (1).

© МУБИС-ийн номын сан | СБД, VIII хороо, Бага тойруу-14, Улаанбаатар хот, Мэйл хаяг: library@msue.edu.mn
Нүүр хуудас | Журам | Номын сангийн сайт | Фэйсбүүк хуудас Утас: 976-77775115-1077

Powered by Koha